terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: terapia pedagogiczna

Podyplomowe studia terapii pedagogicznej przygotowują do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w uczeniu się szkolnym, a w szczególności trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz trudności w uczeniu się matematyki. Studia obejmują 350 godzin dydaktycznych realizowanych w trzech semestrach. Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim oraz kwalifikacjami nauczycielskimi. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów.

  Wykaz przedmiotów:

  • Psychologia rozwoju,
  • Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
  • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej,
  • Dysleksja rozwojowa,
  • Podstawy logopedii i terapia zaburzeń mowy,
  • Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym,
  • Terapia specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
  • Metodyka terapii młodzieży z trudnościami o charakterze dyslektycznym,
  • Strategie i techniki nauczania i uczenia się,
  • Wspomaganie rozwoju dziecka przez ruch,
  • Bajki terapeutyczne,
  • Tworzenie terapeutycznej sytuacji interpersonalnej,
  • Kinezjologia edukacyjna,
  • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • Terapia tańcem,
  • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy,
  • Seminarium dyplomowe.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 350
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja