Projektowanie

Studia w ramach specjalności Projektowanie przygotują Cię zarówno do samodzielnej pracy twórczej w zakresie sztuk wizualnych, jak i do pracy w charakterze koordynatora i realizatora projektów artystycznych w obszarach takich, jak projektowanie graficzne, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Poznasz historyczną perspektywę dyscypliny, prezentowaną w ramach kursu podstawowego, uzupełnioną poprzez grupę przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących działania praktyczne, w tym seminaria, laboratoria, ćwiczenia, warsztaty uzupełniające. W trakcie studiów zapoznasz się z tematyką projektowania elektronicznego, z uwzględnieniem najnowszych narzędzi komunikacyjnych: projektowania stron internetowych, logotypów, wdrażania kampanii wizerunkowych, projektów artystycznych i społecznych w internecie, projektowania aplikacji i elementów multimedialnych oraz podstaw typografii. Obok przedmiotów praktycznych ważnym elementem programu studiów są zajęcia związane z metodologią poszczególnych dyscyplin. Studia przygotują Cię do projektowania estetycznej przestrzeni społecznej, w tym zarówno przestrzeni miejskiej, przestrzeni zewnętrznej jak i wewnętrznej. Poznasz rodzaje i konteksty współczesnego designu, historie wielkich projektantów, architektów, wynalazców, a także w sposób aktywny zajmiesz się kreatywnym myśleniem o projektowaniu i samym projektowaniem – od projektów przedmiotów codziennego użytku po aranżacje przestrzeni miejskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności, które nabędziesz w ramach specjalistycznych warsztatów oraz doświadczenie z odbytych w ramach studiów praktyk, pomogą Ci w podjęciu pracy m.in. w:

  • instytucjach kultury: narodowych, wojewódzkich, miejskich, gminnych; muzeach, galeriach
  • organizacjach pozarządowych (NGO)
  • małych i dużych przedsiębiorstwach, dla których kreatywność jest podstawowym elementem rozwoju
  • pracowniach projektowych o profilu: sztuki wizualne (włącznie z designem), fotografia, media i multimedia
  • wydawnictwa produkujące książki, gazety i czasopisma, druki reklamowe, folder


W trakcie studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę pod kierunkiem wybitnych twórców, mając unikatową możliwość uzyskania doświadczenia, we współpracy z partnerami uczelni. W trakcie studiów nauczysz się diagnozować potrzeby kulturalne i pozyskiwać fundusze na działalność kulturalną, edukacyjną i środowiskową, zarządzać projektami artystycznymi, wykorzystywać nowoczesne techniki i narzędzia komunikacji w obszarze animacji społeczno-kulturalnej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie istotnych przemian i zjawisk we współczesnej kulturze, funkcjonowania współczesnych instytucji kultury, podmiotów zarządzających obszarami sztuki, polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.Dodatkowe auty specjalności PROJEKTOWANIE:

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

możliwość podjęcia studiów podyplomowych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW

Arrow
Arrow
Slider

Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.Poznaj swoich przyszłych wykładowców i prowadzących zajęcia w ramach specjalności PROJEKTOWANIE:

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne. 1 30 3
Społeczeństwo, kultura idee i praktyki 15 1
Estetyka 40 3
Psychologia twórczości i samorozwoju 30 3
Historia sztuki 1 30 4
Edukacja artystyczna i kulturalna 1 30 3
Laboratorium obrazu 1 30 3
Praca z obrazem i przestrzenią 30 3
Warsztaty fotograficzne 20 2
Wyobraźnia XXI wieku 30 3
Warsztat formy przestrzennej 30 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 2 15 2
Historia sztuki 2 30 3
Muzyka 30 2
Wprowadzenie do sztuki użytkowej 30 2
Edukacja artystyczna i kulturalna 2 30 2
Laboratorium obrazu 2 30 2
Historia designu 30 2
Kierunki współczesnej dramaturgii 30 2
Psychologia reklamy z marketingiem 30 2
Psychologia społecznej skuteczności 30 2
Realizacja filmowa 20 2
Warsztaty fotograficzne 2 30 2
Warsztaty artystyczne 20 1
Projektowanie i obrazowanie 30 2
Autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych – techniki aktorskie 20 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Narracje współczesne 1 30 4
Projektowanie użytkowe 30 3
Media i audiowizualność 1 30 3
Sztuka nowych mediów 20 3
Obrazowanie treści 1 30 4
Metodologia projektowania 1 45 5,5
Estetyka internetu 25 3
Język angielski 1 18 3
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa i wizualna 30 3
Narracje współczesne 2 30 4
Media i audiowizualność 2 30 3
Kino Gatunków 20 3
Seminarium monograficzne 20 3
Obrazowanie treści 2 30 4
Projektowanie znaku 1 45 5,5
Język angielski 2 18 3
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Praktyka asystencka 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Czytanie przestrzeni miejskiej 30 3
Metodyka pracy z grupą 30 3
Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji 30 3
Laboratorium dyplomowe 1 30 4
Dramat i teatr.Przedstawienie i uczestnictwo 30 4
Stosowane sztuki performatywne 1 45 4
Techniki aktora 1 24 5
Zajęcia fakultatywne 1 15 1
Współczesne kierunki sztuk performatywnych 40 3
Język angielski- warsztaty tematyczne 1 12 1
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Zarządzanie w kulturze 15 2
Przedsiębiorczość w kulturze 15 2
Dyskursy sztuki 30 3
Public Relations w kulturze 15 2
Laboratorium dyplomowe 2 60 8
Motion Design 2 30 3
Typografia cyfrowa 2 30 5
Zajęcia fakultatywne 2 15 1
Język angielski – warsztaty tematyczne 2 12 1
Praktyka zadaniowa 40 3

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne. 1 24 3
Społeczeństwo, kultura idee i praktyki 12 1
Estetyka 36 3
Psychologia twórczości i samorozwoju 12 3
Historia sztuki 1 12 4
Edukacja artystyczna i kulturalna 1 12 3
Laboratorium obrazu 1 12 3
Praca z obrazem i przestrzenią 12 3
Warsztaty fotograficzne 12 2
Wyobraźnia XXI wieku 12 3
Warsztat formy przestrzennej 24 2
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne 2 12 2
Historia sztuki 2 12 3
Muzyka 12 2
Wprowadzenie do sztuki użytkowej 24 2
Edukacja artystyczna i kulturalna 2 18 2
Laboratorium obrazu 2 12 2
Historia designu 12 2
Kierunki współczesnej dramaturgii 12 2
Psychologia reklamy z marketingiem 12 2
Psychologia społecznej skuteczności 12 2
Realizacja filmowa 18 2
Warsztaty fotograficzne 2 12 2
Warsztaty artystyczne 12 1
Projektowanie i obrazowanie 18 2
Autoprezentacja, sztuka wystąpień publicznych – techniki aktorskie 12 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Narracje współczesne 1 12 4
Projektowanie użytkowe 18 3
Media i audiowizualność 1 18 3
Sztuka nowych mediów 12 3
Obrazowanie treści 1 24 4
Metodologia projektowania 1 24 5,5
Estetyka internetu 12 3
Język angielski 1 18 3
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa i wizualna 18 3
Narracje współczesne 2 12 4
Media i audiowizualność 2 18 3
Kino Gatunków 12 3
Seminarium monograficzne 18 3
Obrazowanie treści 2 24 4
Projektowanie znaku 1 24 5,5
Język angielski 2 18 3
Wychowanie fizyczne 12 0,5
Praktyka asystencka 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Czytanie przestrzeni miejskiej 12 3
Metodyka pracy z grupą 12 3
Krytyczna teoria społeczna wobec kultury, sztuki i edukacji 12 3
Laboratorium dyplomowe 1 30 4
Motion Design 1 18 4,5
Metodologia projektowania 2 24 4
Typografia cyfrowa 1 24 4,5
Zajęcia fakultatywne 1 12 1
Język angielski- warsztaty tematyczne 1 12 1
Praktyka asystencko-zadaniowa 40 2
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Zarządzanie w kulturze 6 2
Przedsiębiorczość w kulturze 6 2
Dyskursy sztuki 12 3
Public Relations w kulturze 6 2
Laboratorium dyplomowe 2 60 8
Motion Design 2 24 3
Typografia cyfrowa 2 24 5
Zajęcia fakultatywne 2 12 1
Język angielski – warsztaty tematyczne 2 12 1
Praktyka zadaniowa 40 3

Partnerzy specjalności w zakresie praktyk i zajęć dydaktycznych:


OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

STUDIA STACJONARNE
12 rat 540 zł
10 rat 650 zł
2 raty 3200 zł
1 rata 6280 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 490 zł
10 rat 590 zł
2 raty 2900 zł
1 rata 5700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.


Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego

Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej