Sztuka dyplomacji

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Sztuka dyplomacji

CEL STUDIÓW:

nabycie praktycznych umiejętności gwarantujących profesjonalną organizację i obsługę kontaktów zewnętrznych urzędów administracji samorządowej i rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także firm komercyjnych – wyedukowanie specjalistów w zakresie dyplomacji praktycznej dla potrzeb szeroko rozumianej administracji publicznej i biznesowej. Formy zajęć: wykłady, warsztaty eksperckie; treningi komunikacyjne.

STUDIA ADRESOWANE DO:

osób, których zakres obowiązków zawodowych obejmuje organizowanie i realizację kontaktów zewnętrznych pracodawcy z podmiotami oraz osobami krajowymi i zagranicznymi. W szczególności do: rzeczników prasowych jednostek terenowej administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych; menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw; liderów organizacji społecznych – organizacji pozarządowych i związków zawodowych; przedstawicieli handlowych; wszystkich zainteresowanych.

 • elementy psychologii wykorzystywane w komunikacji interpersonalnej;
 • wybrane zagadnienia socjotechniki;
 • retoryka w praktyce;
 • teoria i praktyka negocjacji;
 • zasady organizowania negocjacji oraz spotkań służbowych;
 • zasady kształtowania wizerunku osób;
 • zasady kształtowania wizerunku instytucji;
 • wybrane zagadnienia Public Relations;
 • komunikacja za pomocą tekstu w praktyce (pisanie w stylu PR: informacja dla prasy, stopka prasowa, profil instytucji/firmy, internetowy komunikat informacyjny, biogram prosty i narracyjny, backgrounder prosty i narracyjny, opracowanie typu „pytanie – odpowiedź”, list promocyjny, opracowanie/oświadczenie informujące o stanowisku organizacji/firmy, zasady pisania wystąpień, zasady pisania tekstów na stronę internetową, redagowanie zaproszeń i kondolencji, list gratulacyjny, list otwarty, artykuł sponsorowany, itp.);
 • korespondencja służbowa tradycyjna i internetowa;
 • organizowanie wydarzeń specjalnych (konferencje, jubileusze, uroczystości otwarcia, itp.);
 • precedencja (zasady pierwszeństwa w honorowaniu osób) w praktyce;
 • praktyka rozsadzania rozmówców za różnego typu stołami, biurkiem, ławą z uwzględnieniem typu pomieszczeń;
 • etykieta biznesowa, etykieta towarzyska, netykieta (etykieta w Internecie);
 • współpraca z firmami cateringowymi oraz zasady weryfikacji ich usług (rozsadzanie gości, zasady ustawiania zastaw stołowych, właściwy dobór naczyń stołowych i sztućców, właściwe konstruowanie menu, zasady organizacji przyjęć stojących i siedzących: lampka wina, toast szampanem, aperitif, cocktail party, przyjęcie bufetowe, przyjęcie angielskie, śniadanie biznesowe, biznes brunch, biznes lunch, kolacja służbowa i inne);
 • dobór ubrania do wszelkich okoliczności służbowych i towarzyskich;
 • zasady komunikacji interkulturowej (Amerykanie, obywatele obszaru postradzieckiego, Japończycy, Koreańczycy, Arabowie, Muzułmanie, Izraelici, wybrane nacje Europy Zachodniej i Południowej);
 • organizacja pobytu i przyjmowanie delegacji;
 • wystąpienia publiczne w praktyce;
 • współpraca z mediami, organizacja konferencji prasowych;
 • elementy prawa autorskiego oraz prasowego;
 • współpraca z agencjami reklamowymi oraz agencjami Public Relations;
 • współpraca jednostek samorządu terytorialnego z potencjalnymi inwestorami (list intencyjny, brief i debrief, draft projektowy, przygotowanie oferty, formy prezentacji multimedialnej /slajdshow, animatik, animacja komputerowa, film, wizja lokalna/);
 • rozwiązywanie konfliktów kompetencyjnych (konstruktywne wykorzystywanie konfliktów);
 • wybrane zagadnienia postępowania antykryzysowego (prewencja degradacji wizerunku instytucji/firmy, elementy procedury antykryzysowej, konstruowanie i funkcjonowanie sztabu antykryzysowego);
 • zasady prowadzenia konwersacji: praktyka odpowiadania na trudne pytania, techniki przeciwdziałania manipulacji, techniki wywierania wpływu, posługiwanie się językami obcymi w otoczeniu rozmówców z różnych krajów, zasady korzystania z usług tłumaczy, techniki ingracjacji – zdobywania sympatii i stymulowania pożądanej postawy rozmówcy, elementy „mowy ciała”.
 • techniki przeciwdziałania stresowi i negatywnym emocjom.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 210 oraz
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1800 zł
RATA MIESIĘCZNA 360 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej