Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Studia podyplomowe „wczesna interwencja i wspomaganie małego dziecka" mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z zapobieganiem rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia będą prowadzone w formie zjazdów so-botnio-niedzielnych raz w miesiącu. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów przewidzianych w planie oraz złożenie pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia działalności w Poradniach Psychologiczno-Pedago-gicznych, Centrach Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych, Specjalistycznych Przychodniach Rehabilitacyjnych, w szpitalach na oddziałach położniczych, patologii noworodka lub neonatologii.

Wykaz przedmiotów:

Blok medyczny:

1. Podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia
2. Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
3. Wprowadzenie do ortopedii szczękowej

Blok logopedyczny:

1. Neurologopedia dziecięca
2. Wczesna interwencja logopedyczna
3. Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
4. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
5. Palatolalia - wielofunkcyjne zaburzenia mowy

Blok psychologiczny:

1. Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
2. Psychopatologia rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia
3. Diagnoza i terapia interakcji małego dziecka

Blok pedagogiczny:

1. Możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej
2. Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1600 zł za semestr (rata miesięczna 320 zł)