Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

Dziennikarstwo muzyczne

Specjalność: dziennikarstwo muzyczne
Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Jednostka prowadząca: Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat
Czas trwania: 6 semestrów
Profil: praktyczny


1. Charakterystyka specjalności

Specjalność realizuje profesjonalne kształcenie dziennikarzy muzycznych. Studenci uzyskują wiedzę pozwalającą objaśniać, rozpoznawać i charakteryzować główne nurty i stylistyki muzyczne, kształtują umiejętności tworzenia komunikatów dziennikarstwa muzycznego w mediach drukowanych, radiu, telewizji i on-line; nabywają umiejętności produkcji muzycznej (fonografia i produkcja koncertów) i zarządzania karierą wykonawców muzycznych.

Praktyki zawodowe realizowane są w mediach lokalnych i krajowych, w instytucjach kultury muzycznej a także w agencjach koncertowych i impresaryjnych, wydawnictwach muzycznych, stowarzyszeniach twórczych, domach kultury. W toku studiów i praktyk studenci pozyskują kompetencje społeczne w zakresie współpracy w zespole, kreatywności, postępowania zgodnie z zasadami prawa i etyki dziennikarskiej.


2. Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Formy i gatunki muzyczne
 • Style muzyki popularnej
 • Psychologia i socjologia muzyki
 • Instytucje i stowarzyszenia muzyczne
 • Instrumentoznawstwo
 • Podstawy dziennikarstwa muzycznego prasowego, radiowego, telewizyjnego i on-line
 • Podstawy produkcji muzycznej
 • Fonografia na świecie i w Polsce
 • Elementy produkcji fonograficznej
 • Produkcja muzyczna
 • Zarządzanie karierą muzyczną


3. Kariera

Absolwent znajdzie zatrudnienie w charakterze dziennikarza muzycznego w mediach tradycyjnych i on-line, a także jako producent muzyczny i menedżer muzyczny.

Więcej informacji na stronach Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów

4. Warunki przyjęcia

Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie decyduje rodzaj przedmiotów zdawanych na maturze.