Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla kandydata

Studia, program i przewody doktorskie

Studia doktoranckie z pedagogiki w języku angielskim

Dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać doktorat z pedagogiki w języku angielskim oferujemy 4-letnie studia doktoranckie z pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych studiów doktoranckich znajdziesz na stronie: isce.dsw.edu.pl

kryteria rekrutacji

 

Studia doktoranckie z pedagogiki

Dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać doktorat z pedagogiki oferujemy 4-letnie studia doktoranckie z pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych studiów doktoranckich znajdziesz na stronie dladoktoranta.dsw.edu.pl

Kryteria rekrutacji

Program doktorancki

Dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać doktorat z pedagogiki oferujemy również program doktorancki z na Wydziale Nauk Pedagogicznych, natomiast dla kandydatów do stopnia doktora nauk o poznaniu i komunikacji społecznej – program doktorancki na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa.

Kryteria rekrutacji

Przewody doktorskie

Istnieje również możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego (bez studiów doktoranckich lub udziału w programie doktoranckim) w dyscyplinach:

  • pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)
  • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej (Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa)

Warunkiem jest zaawansowana praca nad rozprawą doktorską oraz posiadanie opiekuna naukowego. Więcej informacji na stronie: Przewody doktorskie (dział: dla Doktoranta)