Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. stupně ZŠ (v českém jazyce) – studium I. stupně (licencjat)

Studium I. stupně (bakalářského – licencjat) specializace Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol vás připraví pro práci speciálního pedagoga – učitele pro předškolní děti, pro práci s žáky a studenty se speciálními potřebami vyplývajícími z jejich postižení. Znalosti, dovednosti a sociální kompetence, získáte v průběhu a zkušenosti z praxí prováděných v rámci studia, vám umožní pracovat mimo jiné, v

  • mateřských a základních školách ( např. asistent pedagoga)
  • mateřských a základních školách speciálních
  • speciálních výchovných a vzdělávacích centrech
  • pedagogicko – psychologických poradnách
  • střediscích volného času
  • školských poradenských zařízeních typu speciálně pedagogických center
  • speciálních zařízeních pro péči o děti
  • Potvrzeni uznani kvalifikace MSMT pro DSW

Během studia získáte mezioborové znalosti o příčinách a specifikách vývojových poruch u dětí. Budete získávat dovednosti a kompetence nezbytné pro pedagogickou práci a vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Získáte základní dovednosti v diagnóze a terapeutické práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučíte se sestavit individuální vzdělávací a terapeutický program založený na funkční diagnostice. Naučíte se vytvořit přehled o výchovné práci se studenty a vykonávat činnosti terapeutické. Naučíte se pomáhat rodině dítěte s postižením. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získané během praxe vám dají možnost využít nejnovější vyučovací metody a terapeutickou práci se studenty z různých poruch a stupněmi postižení. Získáte způsobilost v individuální a skupinové práci s dětmi a mládeží a ve spolupráci s dalšími odborníky pracující se studenty. Studijní program je v souladu s požadavky nařízení Ministerstva vědy a vysokého školství ze dne 17. ledna 2012 o vzdělávacích standardů v rámci přípravy na učitelskou profesi.


Nabídku využilo již přes 60 studentů z České republiky,

kteří studují v současné době ve 2. ročníku magisterského studia.

Arrow
Arrow
Slider

VIDĚT TAKÉ

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Bank Zachodni WBK SA
25 oddział we Wrocławiu
ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Konto IBAN: PL 85 1090 1522 0000 0001 3209 7591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ
Rekrutacja