psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka

Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką praktycznego wspierania rozwoju człowieka poprzez psychomotoryczne oddziaływanie ruchowe, wykorzystujące nowatorskie metody i techniki oparte na ruchu rozwijającym, w ujęciu koncepcji psychomotoryki niemieckiej.Umożliwiają słuchaczowi zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się psychomotorycznymi technikami rozwijającymi potencjał ruchowy człowieka. Zdobyte kwalifikacje i praktyczne umiejętności przydatne będą do pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

  Wykaz przedmiotów:

  • Podstawy psychomotoryki niemieckiej
  • Biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka
  • Diagnoza psychomotoryczna
  • Motoryka człowieka i patologia ruchu
  • Kształcenie psychomotoryczne
  • Gry i zabawy psychomotoryczne
  • Ekspresja ruchowa i relaksacja w psychomotoryce
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metody i techniki wspierające rozwój ruchowy człowieka
  • Ochrona i promocja zdrowia z dietetyką
  • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
  • Seminarium dyplomowe

  Studia mają charakter doskonalący i przygotowują słuchaczy do realizowania zadań doradcy – praktyka, który potrafi optymalnie wykorzystać psychomotoryczne techniki do rozwijania potencjału ruchowego dziecka i człowieka dorosłego, jak również potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania grupy.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 321
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej