Psychologia w zdrowiu i chorobie

Studia w ramach specjalności Psychologia w zdrowiu i chorobie przygotowują do podjęcia pracy w wyjątkowo wrażliwym i ważnym społecznie obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Podczas studiów uzyskasz wszechstronne, interdyscyplinarne i inspirujące przygotowanie do pracy zarówno w charakterze wsparcia pacjentów na szpitalnych oddziałach, w ośrodkach sportowych i rehabilitacyjnych, jak i w ramach opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych i obarczonych społecznym piętnem. Studia w ramach specjalności pozwolą podjąć pracę między innymi w:
  • placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach, sanatoriach, ośrodkach opieki)
  • ośrodkach sportowych i rehabilitacyjnych
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą pacjentom i ich bliskim
  Podczas zajęć otrzymasz kompleksową wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej, specyfiki dziedzinowej psychologii w ochronie zdrowia, oraz zjawisk i problemów bezpośrednio związanych z psychologią zdrowia: zagrożeniami dla zdrowia, uzależnieniami, chorobami przewlekłymi oraz technikami terapeutycznymi. Studia przygotowują również do prowadzenia analiz empirycznych w zakresie psychologicznych aspektów zdrowia i choroby. Wyjątkowość specjalizacji na jednoczesnym akcentowaniu kwestii praktycznych oraz interdyscyplinarnych aspektów psychologii zdrowia. W toku zajęć poznasz specyfikę psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie oraz rozwiniesz swoją wiedzę w zakresie zasad zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na zmianę postaw wobec zdrowia oraz kreację środowiska sprzyjającego zdrowiu, dzięki czemu będziesz wiedzieć, jak skutecznie pomagać ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider
Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

 

 

– zobacz program dla specjalności PSYCHOLOGIA W ZDROWIU I CHOROBIE (studia stacjonarne):

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 45 4
Filozoficzne koncepcje człowieka 45 4
Podstawy socjologii 45 4
Podstawy logiki 45 4
Biofizjologiczne podstawy zachowania i neuropsychologia 45 4
Psychologia procesów poznawczych 45 4
Psychologia społeczna 1 45 3
Psychopatologia życia społecznego 1 30 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Koncepcje psychologiczne człowieka 45 4
Podstawy etyki 45 4
Psychologia osobowości 48 4
Psychologia rozwoju w cyklu życia 48 4
Psychologia różnic indywidualnych 1 45 3,5
Psychologia kliniczna 1 33 3,5
Elementy psychologii międzykulturowej 45 3
Trening umiejętności interpersonalnych 30 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy pedagogiki 48 3
Psychologia emocji i motywacji 48 4
Psychologia różnic indywidualnych 2 18 3
Psychologia kliniczna 2 30 2
Psychologia wychowawcza 48 3
Podstawy psychiatrii 45 4,5
Diagnoza psychologiczna 48 4
Podstawy statystyki 45 4
Język obcy 1 45 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy psychologii zdrowia 48 4
Psychologia stresu 45 3
Związki psychiki i ciała 45 3
Psychologia uzależnień 45 3,5
Psychoterapia psychodynamiczna 48 4
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Zdrowie w cyklach rozwoju człowieka 30 2
Zdrowie seksualne 45 3
Zaburzenia odżywiania 30 2
Sztuka w profilaktyce i promocji zdrowia 45 3
Psychoterapia behawioralno-poznawcza 45 3,5
Psychoterapia integratywna 45 3,5
Praktyka asystencka 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Praca a zdrowie 45 3
Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia 48 3
Diagnostyka społeczna i zarządzanie projektami zdrowia 48 4
Polityka społeczna i zdrowie publiczne 48 3
Psychoprofilaktyka i wczesna interwencja 33 3
Wsparcie społeczne i pomoc psychologiczna 33 3
Praktyka projektowa 60 3
 

– zobacz program dla specjalności PSYCHOLOGIA W ZDROWIU I CHOROBIE (studia niestacjonarne):

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Filozoficzne koncepcje człowieka 21 4
Podstawy socjologii 21 4
Podstawy logiki 21 4
Biofizjologiczne podstawy zachowania i neuropsychologia 24 4
Psychologia procesów poznawczych 24 4
Psychologia społeczna 1 21 3
Psychopatologia życia społecznego 1 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Koncepcje psychologiczne człowieka 24 4
Podstawy etyki 24 4
Psychologia osobowości 24 4
Psychologia rozwoju w cyklu życia 24 4
Psychologia różnic indywidualnych 1 21 3,5
Psychologia kliniczna 1 21 3,5
Elementy psychologii międzykulturowej 18 3
Trening umiejętności interpersonalnych 18 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy pedagogiki 18 3
Psychologia emocji i motywacji 24 4
Psychologia różnic indywidualnych 2 15 3
Psychologia kliniczna 2 12 2
Psychologia wychowawcza 18 3
Podstawy psychiatrii 24 4,5
Diagnoza psychologiczna 21 4
Podstawy statystyki 24 4
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy psychologii zdrowia 24 4
Psychologia stresu 18 3
Związki psychiki i ciała 21 3
Psychologia uzależnień 18 3,5
Psychoterapia psychodynamiczna 18 3,5
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Zdrowie w cyklach rozwoju człowieka 15 2
Zdrowie seksualne 24 3
Zaburzenia odżywiania 18 2,5
Sztuka w profilaktyce i promocji zdrowia 18 3
Psychoterapia behawioralno-poznawcza 21 3,5
Psychoterapia integratywna 18 3
Praktyka asystencka 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Praca a zdrowie 18 3
Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia 21 3
Diagnostyka społeczna i zarządzanie projektami zdrowia 24 4
Polityka społeczna i zdrowie publiczne 24 4
Psychoprofilaktyka i wczesna interwencja 18 3
Wsparcie społeczne i pomoc psychologiczna 18 3
Praktyka projektowa 60 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

 
STUDIA STACJONARNE
12 rat 650 zł
10 rat 780 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 580 zł
10 rat 690 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

 

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

 
Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego
Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
Rekrutacja