Psychologia w biznesie

Studia w ramach specjalności Psychologia w biznesie przygotują Cię do pracy w zawodzie psychologa ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w tym min. rekrutacji ludzi do pracy, kierowania zespołem pracowniczym, motywowania ludzi do pracy, twórczego myślenia i jego zastosowań w relacjach biznesowych, efektywnej komunikacji w pracy z ludźmi, a także wywierania wpływu i manipulacji. Zdobędziesz w jej trakcie podstawową wiedzę także z obszaru marketingu, public relations i reklamy. Umożliwi Ci ona opanowanie podstawowych umiejętności negocjacyjnych, autoprezentacji i coachingu. Zdobyte informacje, umiejętności i kompetencje będą dla Ciebie przydatne do zdobycia pracy min. w poniższych obszarach:
  • działy firm i instytucji związane z szeroką rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR
  • działy personalne i kadrowe
  • firmy i agencje zajmujące się szeroko rozumianym public relations
  • firmy i agencje zajmujące się marketingiem i reklamą
  • firmy i agencje rekrutacyjne
  • firmy i agencje szkoleniowe i konsultingowe
W trakcie studiów poznasz rodzaje relacji interpersonalnych w miejscu pracy i dowiesz się, jakie trudności mogą się w nich pojawiać. Zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu zasobami ludzkimi, szczególnie o motywowaniu do zmian, podejmowaniu aktywności i zaangażowaniu w realizację zadań. Poznasz problemy związane z podejmowaniem decyzji i ryzyka oraz procesami tworzenia i warunkami rozwoju firmy. Osiągniesz umiejętność rozpoznawania konfliktów interpersonalnych, analizowania procesów psychologicznych, wpływających na rozwój firmy, ale i wykorzystywania wiedzy w zakresie wspomagania rozwoju osobistego. Będziesz potrafił stosować strategie NLP w twórczym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu nowych celów. Nauczysz się stosować podstawowe zasady użyteczne w prowadzeniu negocjacji i rozwiniesz swoje umiejętności z zakresu technik pomagających opanować stres i przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu. Dowiesz się jak założyć firmę i określić jej obszar działań, a także rozwiniesz swoje osobiste zasoby służące przedsiębiorczości. Osiągniesz kompetencje w zakresie bycia liderem w grupie ludzi oraz poznasz i przećwiczysz zasady współpracy z jej członkami.

Dodatkowe auty kierunku PSYCHOLOGIA:

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

UNIKATOWE W SKALI KRAJU SPECJALNOŚCI /MODUŁY WYBIERALNE

Arrow
Arrow
Slider
Studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej stwarzają Ci również dodatkowe możliwości realizowania swoich planów zawodowych i osobistych pasji! Możesz wziąć udział w organizowanych przez nas seminariach, konferencjach, wyjazdach na największe branżowe wydarzenia w kraju i zagranicą, a także podjąć zagraniczne studia w wybranej przez siebie uczelni, z którą współpracujemy w ramach programu ERASMUS+. Gwarantujemy Ci stałe czesne bez żadnych ukrytych opłat, wsparcie prowadzonego przez nas Biura Karier w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, szeroką ofertę stypendiów, które pozwolą obniżyć Ci koszty związane ze studiami oraz atrakcyjny pakiet zniżek dla naszych studentów w wielu miejscach na terenie Dolnego Śląska.

Poznaj wykładowców i prowadzących zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA: :

PROGRAMY STUDIÓW (przedmiot, ilość godzin, punkty ECTS)

 

 

– zobacz program dla specjalności PSYCHOLOGIA W BIZNESIE (studia stacjonarne):

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 45 4
Filozoficzne koncepcje człowieka 45 4
Podstawy socjologii 45 4
Podstawy logiki 45 4
Biofizjologiczne podstawy zachowania i neuropsychologia 45 4
Psychologia procesów poznawczych 45 4
Psychologia społeczna 1 45 3
Psychopatologia życia społecznego 1 30 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Koncepcje psychologiczne człowieka 45 4
Podstawy etyki 45 4
Psychologia osobowości 48 4
Psychologia rozwoju w cyklu życia 48 4
Psychologia różnic indywidualnych 1 45 3,5
Psychologia kliniczna 1 33 3,5
Elementy psychologii międzykulturowej 45 3
Trening umiejętności interpersonalnych 30 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy pedagogiki 48 3
Psychologia emocji i motywacji 48 4
Psychologia różnic indywidualnych 2 18 3
Psychologia kliniczna 2 30 2
Psychologia wychowawcza 48 3
Podstawy psychiatrii 45 4,5
Diagnoza psychologiczna 48 4
Podstawy statystyki 45 4
Język obcy 1 45 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia biznesu 45 3
Komunikacja w biznesie 60 4
Psychologia zmiany 36 2,5
Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na ludzi 45 3,5
Negocjacje w biznesie 1 30 2,5
Public Relations 30 3
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Mobbing w miejscu pracy 30 2
Rozwiązywanie problemów w firmach i organizacjach 45 3,5
Negocjacje w biznesie 2 30 2,5
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi 45 3,5
Projektowanie i prowadzenie szkoleń 60 5
Wypalenie zawodowe 30 2
Praktyka asystencka 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Autoprezentacja 30 2
Psychologia myślenia twórczego 45 4
Psychologiczne aspekty reklamy i marketingu 45 4
Coaching 45 3
Psychologia decyzji i ryzyka 45 3
Zarządzanie stresem w biznesie 45 3
Praktyka projektowa 60 3
 

– zobacz program dla specjalności PSYCHOLOGIA W BIZNESIE (studia niestacjonarne):

Semestr I
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Antropologia kulturowa 21 4
Filozoficzne koncepcje człowieka 21 4
Podstawy socjologii 21 4
Podstawy logiki 21 4
Biofizjologiczne podstawy zachowania i neuropsychologia 24 4
Psychologia procesów poznawczych 24 4
Psychologia społeczna 1 21 3
Psychopatologia życia społecznego 1 15 3
Semestr II
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Koncepcje psychologiczne człowieka 24 4
Podstawy etyki 24 4
Psychologia osobowości 24 4
Psychologia rozwoju w cyklu życia 24 4
Psychologia różnic indywidualnych 1 21 3,5
Psychologia kliniczna 1 21 3,5
Elementy psychologii międzykulturowej 18 3
Trening umiejętności interpersonalnych 18 2
Semestr III
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Podstawy pedagogiki 18 3
Psychologia emocji i motywacji 24 4
Psychologia różnic indywidualnych 2 15 3
Psychologia kliniczna 2 12 2
Psychologia wychowawcza 18 3
Podstawy psychiatrii 24 4,5
Diagnoza psychologiczna 21 4
Podstawy statystyki 24 4
Język obcy 1 18 2
Wychowanie fizyczne 1 12 0,5
Semestr IV
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Psychologia biznesu 18 3
Komunikacja w biznesie 18 3
Psychologia zmiany 15 2,5
Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na ludzi 24 3,5
Negocjacje w biznesie 1 15 2
Public Relations 18 2,5
Praktyka obserwacyjna 40 2
Semestr V
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Mobbing w miejscu pracy 18 2,5
Rozwiązywanie problemów w firmach i organizacjach 24 3,5
Negocjacje w biznesie 2 18 2,5
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi 18 2,5
Projektowanie i prowadzenie szkoleń 30 5
Wypalenie zawodowe 12 2
Praktyka asystencka 60 3
Semestr VI
Przedmiot Liczba godzin ECTS
Autoprezentacja 15 2
Psychologia myślenia twórczego 30 5
Psychologiczne aspekty reklamy i marketingu 21 4
Coaching 21 3
Psychologia decyzji i ryzyka 21 3
Zarządzanie stresem w biznesie 21 3
Praktyka projektowa 60 3

OPŁATY ZA STUDIA (WYSOKOŚĆ CZESNEGO):

 
STUDIA STACJONARNE
12 rat 650 zł
10 rat 780 zł
2 raty 3900 zł
1 rata 7700 zł
STUDIA NIESTACJONARNE
12 rat 580 zł
10 rat 690 zł
2 raty 3400 zł
1 rata 6700 zł

FINANSOWANIE STUDIÓW

 

ROCZNIE OKOŁO 1000 NASZYCH STUDENTÓW OTRZYMUJE POMOC MATERIALNĄ Z DSW.

 
Gwarantujemy stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów DSW za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy sportowe, stypendia dla doktorantów, kredyty studenckie dla osób do 25. roku życia, specjalne stypendia Rektora, Konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. KAŻDY STUDENT/DOKTORANT STARAJĄCY SIĘ O DOWOLNE STYPENDIUM LUB ZAPOMOGĘ do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER

STYPENDIA DLA STUDENTÓW DSW

Gwarantujemy: stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, stypendia rektora dla najlepszych studentów (wcześniejsze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie), zapomogi, stypendia dla doktorantów, konkurs Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Czytaj więcej

KREDYT STUDENCKI

O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna), formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) i stopień (studia I,II i III stopnia). pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Czytaj więcej

STYPENDIUM „AMBASADOR DSW”

Program stypendialny„Ambasador DSW” adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy (…) Celem konkursu jest promowanie studentów DSW zaangażowanych w życie Uczelni i działalność na rzecz środowiska lokalnego. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci częściowego zwolnienia z czesnego
Czytaj więcej

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW Dowiedz się więcej
Rekrutacja