Logopedia – studia podyplomowe (Kłodzko)

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: logopedia

Studia przygotowują do pracy logopedy w placówkach: oświatowych, artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i rehabilitacyjnych. Dają teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów – specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy oraz logopedii artystycznej. Przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich: polonistów, pedagogów, psychologów, nauczycieli.


Zajęcia praktyczne prowadzone są w wymiarze 150 godzin w wyspecjalizowanych placówkach:

 • dla dzieci oligofrenicznych,
 • rehabilitacji osób dorosłych,
 • uzdrowiskach,
 • gabinetach logopedycznych,
 • w oddziałach dla dzieci z rozszczepami podniebienia.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem.


Absolwenci logopedii są zatrudniani m.in.:

 • w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu i upośledzeniem umysłowym,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach logopedycznych,
 • poradniach foniatrycznych,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • szpitalach i sanatoriach,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • ośrodkach kultury.

Logopedzi, jako eksperci, współpracują z czasopismami, portalami specjalistycznymi i wydawnictwami. Ze względu na interdyscyplinarność logopedii jako dyscypliny naukowej oraz szerokie spojrzenie logopedów na kwestie związane z komunikacją, osoby uprawiające ten zawód mile widziane są w fundacjach i innych organizacjach pozarządowych. Logopeda może specjalizować się w zakresie wczesnej interwencji, neurologopedii, czy logopedii artystycznej, emisji i higieny głosu. Może również ubiegać się o certyfikat, wydawany przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. W zależności od specjalizacji powinien podwyższać swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach specjalistycznych, konferencjach, poznając nowe metody terapii. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na logopedów i wypracowywanie skutecznych metod terapii (ich rozwijanie i badanie), zaistniała możliwość doktoryzowania się w tej dyscyplinie naukowej w różnych ośrodkach w Polsce.


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 465
praktyki: 150h
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1700 zł
RATA MIESIĘCZNA 340 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej
Rekrutacja