Kierownie działaniami ratowniczymi – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Kierowanie działaniami ratowniczymi

CEL STUDIÓW:

W czasie studiów słuchacze ukończą kurs instruktorski pierwszej pomocy FACC i kurs pierwszej pomocy emocjonalnej FACC. Dla ratowników medycznych – punkty edukacyjne.

STUDIA ADRESOWANE DO:

Studia przeznaczone przede wszystkim dla osób pracujących w służbach ratowniczych, które chcą doskonalić praktyczne umiejętności planowania i organizacji akcji ratowniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków masowych i katastrof. Do udziału w studiach zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką organizacji działań ratowniczych.

  Podczas studiów słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji działań w wypadkach masowych katastrofach i określania zasady prawidłowej współpracy służb w miejscu zdarzenia
 • opracowywania planów działań ratowniczych dla konkretnej służby oraz planów międzyresortowych z uwzględnieniem zasad dowodzenia i łączności
 • identyfikacji potencjalnych utrudnień i przeszkód już na etapie planowania
 • dokonywania analizy przebiegu akcji ratowniczej oraz oceny skuteczności działań prowadzonych przez poszczególne służby ratownicze
 • koordynacji działań ratowniczych wymagających udziału wielu służb
 • prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i konieczności niesienia wsparcia psychicznego
 • profesjonalnej współpracy z mediami obecnymi w miejscu zdarzenia

 • Studia trwają 2 semestry, realizowane częściowo w formie e-learningu.

  Na zajęcia stacjonarne składa się 6 weekendowych zjazdów, realizowanych w formie osobnych kursów (osoby nie posiadające wykształcenia wyższego lub nie mające potrzeby zrealizowania studiów podyplomowych mogą zapisywać się na pojedyncze kursy). Po każdym ukończonym kursie słuchacz otrzymuje osobne zaświadczenie.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 2 semestry
ILOŚĆ GODZIN 250
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej