Evropská bezpečnost v krizových situacích

Studijní obor: Národní bezpečnost

Specializace: Evropská bezpečnost v krizových situacích

Popis studia

Reakce na krizi Evropské unie je činnost systému evropské struktury a členských států, jejichž cílem je odstranění bezpečnostních hrozeb. Bezpečnost byla definována jako snížení rizik a nejistot ovlivňujících: územní celistvosti; politické nezávislosti; ekonomickou stabilitu členských států a stabilitu sousedních regionů (Rozhodnutí Evropské rady ze dne 19. října 1993)

spoleczne

Podle této definice oblasti „reakce na krizové situace” zahrnuje otázky:


 • rozsahu a systém akcí v mezinárodní sféře v podmínkách vzniku ozbrojeného konfliktu, doprovodných humanitárních katastrof, stejně jako těch, které vyplývají z lidské činnosti nebo přírodních katastrof;
 • systém působení proti negativním jevům, definované jako ohrožení bezpečnosti v globálním měřítku následků politických, sociálních a ekonomických;
 • koordinace činností členských států EU v oblastech, kde mohou být náhlé a neočekávané události, stanovení stability regionů a členských států;
pedagogika

Praktické činnosti zahrnují dvě oblasti:


 • interní – na základě struktur členských států, a zaměřené na úkoly v širším slova smyslu civilní ochrany. Úkolem orgánů EU je podpora národních aktivit a koordinací činností v rámci pomoci.
 • externí – opatření stanovená v příslušných dokumentech, které definují oblast působnosti a vzorec záběru (Nástroj stability, Finanční Mechanismus Civilní Ochrany, atd.)
nauki-techniczne

Cílem výuky: na I. stupni (bakalářském)


Připravit absolventy na funkci v civiln a vojenské bezpečnosti státu a zapojit se do činností prováděných pod záštitou Evropské unie. V průběhu studia budou studenti seznámeni se základními nástroji a formulaci institucí EU, obzvlášť

 • úkoly, které vykonávají:. Generální Ředitelství pro Humanitární pomoc a Civilní ochranu (DG ECHO), Systém včasného varování Evropské unie (EU Conflict Early Warning System),
 • způsob fungování a principy použití mechanismu Klauza solidarity, Mechanismus Civilní ochrany EU, Finanční Nástroj Civilní Ochrany a Stability,
 • Zásady operací pro řešení krizových situací v rámci Společné Bezpečnostní Politiky a Obranny EU

Další výhody studia oboru Národní bezpečnost:

je instituce akreditovaná University First Aid Training Centre London
(číslo akreditace KBA-KS-4/14)

Katedra bezpečnosti a mezinárodních záležitostí

AKREDITOVANÝ OBOR STUDIA

PRAKTICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNIKÁTNÍ STUDIJNÍ SPECIALIZACE

PO UKONČENÍ STUDIA I. STUPNĚ (BAKALÁŘSKÉHO)
JE MOŽNOST POKRAČOVAT VE STUDIU II. STUPNĚ (MAGISTERSKÉHO)

Arrow
Arrow
Slider

Po ukončení studia I. stupně (bakalářského) v oboru Národní bezpečnost

Absolvent má dovednosti a základní znalosti , aby popsal a vysvětlil jevy a procesy probíhající v moderním světě a státě. Bude připraven pro analýzu, interpretaci a vyhodnocení mechanismů, jimiž se řídí různé oblasti sociálně-politické a ekonomické. Absolvent bude mít znalosti předvídat možnost krizové situace nebo ohrožení a rozhodování, umožňující omezit negativní dopady těchto událostí. Bude schopen úspěšně se podílet na vytváření bezpečnostních programů. Kromě toho bude absolvent vybaven speciálními dovednostmi a technickým výcvikem v používání programů a počítačových sítí a statistické analýzy dat a bude znát techniky vyjednávání. Získá schopnost porozumět právním textům, zejména strategických dokumentů, předpisů a platné legislativy, použít pravidla logického myšlení a interpretace předpisů.

Bude připraven ke studiu magisterského vzdělávacího programu.

Studium na Dolnoslezské vysoké škole vytváří další možnosti ve Vašich kariérních plánech a pro osobní vášeň! Můžete se zúčastnit v organizovaných námi seminářích, konferencích, výjezdů na největší odborné akce v Polsku a v zahraničí, stejně jako začít zahraniční studium na univerzitě dle vlastního výběru, se kterými spolupracujeme v rámci programu Erasmus+. Zaručujeme vám fixní školné bez skrytých poplatků , možnost stipendií, které sníží náklady spojené se studiem a atraktivní balíček slev pro naše studenty na mnoha místech na Dolním Slezsku v Polsku. Podporuje nás Kariéra Office při hledání práce v Polsku a připraví Vás na přijímací pohovor.

 • Současné výzvy a hrozby pro bezpečnost státu a regionu;
 • Problém terorismu, mezinárodního organizovaného zločinu, regionálních krizí politicko-sociální a nedovoleného přistěhovalectví jako hrozbu pro bezpečnost EU;
 • Vývoj bezpečnostní politiky – vybrané problémy a strategie národní bezpečnosti (EU, NATO, Česká republika, Polsko, Německo, Francie, Velká Británie);
 • Mezinárodní právní předpisy a legislativní rámec pro řešení krizí a mírových operací;
 • Schopnost reagovat na krizové situace národní i nadnárodní (EU, NATO, Česká republika, Polsko, Německo, Francie, Velká Británie);
 • Role masových médií v oblasti krizového řízení;

 • Funkce a druhy operací reagující na krizové situace v EU;
 • Vojenské a civilní prvky systému EU krizového reagování;
 • Formy činnosti orgánů EU a členských států v systému řešení krizí v Evropské unii;
 • Doložka Solidarity a Mechanismu Civilní Ochrany jako nástroje reakce na krizi v EU pro boj s katastrofami;
 • Systémy včasného varování EU a úkoly národních struktur v systému “Secure General Rapid Alert System”);
 • Schengenský prostor a reakce na krizové situace v Evropské unii;
 • Úloha státních složek v systému zvládání krizových situací EU;

Cílem vzdělávání na II. (magisterském) stupni je rozšířit znalosti o bezpečnosti zaměřené na řízení bezpečnosti státu. Příprava studentů pro nezávislou odbornou činnost ve strukturách centrální i místní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Prezentace pokročilých metod diagnostiky, prevence, boje proti ohrožení národní bezpečnosti. Seznámení s mechanismy fungování a strukturu krizového řízení. Příprava studentů na řízení lidských zdrojů, získávání, hierarchie, zpracování a předávání informací. Přizpůsobení studentů pro celoživotní vzdělávání. Integračním cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj studentů: rozvíjet své kognitivní schopnosti, logické myšlení a formulování přesného hodnocení. Studie motivuje k rozšíření působnosti svých kognitivních a společenských zájmů a vytváří nutnost sebezdokonalování.

 • Regionalizace a institucionalizace bezpečnosti;
 • WPZiB EU – instituce a mechanismy;
 • Regionální bezpečnost ve střední Evropě;
 • Řešení nevojenských ohrožení bezpečnosti v národním a nadnárodním systému (NATO, EU);
 • Strategie vnitřní bezpečnosti;
 • Systém na prevenci a potírání trestné činnosti v Evropské unii;
 • Podstata fungování zemí Schengenského systému;

 • Řízení Systemem Státní Bezpečnosti;
 • Záchranné systémy. Základ, principy organizace a procedurálních postupů;
 • Záchranná a civilní ochrana. Metodika akce;
 • Ochrana majetku a kritické infrastruktury. Metodika akce;
 • Řízení logistických činností v krizové situaci;
 • Psychologie a řízení rizikových situací;

STUDIJNÍ POPLATKY: Zápisné: 350 PLN, Školné:

BANKOVNÍ ÚDAJE:

Bank Zachodni WBK SA
25 oddział we Wrocławiu
ul. Gubińska 17, 54-434 Wrocław
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Konto IBAN: PL 85 1090 1522 0000 0001 3209 7591

ŠKOLNÉ
12 splátek v roku 600 PLN
10 splátek v roku 720 PLN
2 splátky v roku 3 550 PLN
1 splátka za rok 7 000 PLN

Zaregistruj se v internetové registraci uchazeče IRK

STUDUJ na DVŠ