Doradztwo zawodowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: doradztwo zawodowe

Studia z zakresu doradztwa zawodowego:

mają charakter kwalifikacyjny i są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałyby zdobyć tytuł doradcy zawodowego i mieć uprawnienia do pracy w instytucjach, w których udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy w obszarze życia zawodowego osób należących do wszystkich grup wiekowych i pochodzących z różnych środowisk. Uczestnicy studiów będą zdobywać wiedzę dotyczącą rozwoju zawodowego człowieka, rynku pracy, rynku edukacyjnego, procesów rekrutacyjnych, prawa pracy, istniejących placówek poradniczych, standardów i kierunków kształcenia oraz klasyfikowania specjalności i zawodów. Ponadto słuchacze będą mieli okazję nabywać kompetencje potrzebne do organizowania i prowadzenia działań pomocowych.

 • Diagnozowanie problemów odnoszących się do sfery edukacji i pracy
 • Rozpoznawanie preferencji zawodowych i potrzeb rozwojowych osób radzących się
 • Udzielanie informacji o rynku pracy, zawodach i drogach edukacyjnych
 • Elementy statystyki
 • Stymulowanie rozwoju osób pochodzących z różnych grup społecznych
 • Prowadzenie rozmów o charakterze poradniczym
 • Udzielanie wsparcia psychopedagogicznego w formie indywidualnej i grupowej
 • Organizowanie i prowadzenie procesu rozwiązywania problemów
 • Tworzenie projektów dotyczących kariery zawodowej
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Asertywne zachowanie się
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Wykorzystywanie technologii informatycznej do gromadzenia informacji, opracowywania materiałów i prowadzenia zajęć.
 • Przygotowana oferta podyplomowych studiów kwalifikacyjnych powstała w oparciu o standardy wypracowane przez International Association For Educational and Vocational Guidance oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 360
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej