Arteterapia – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu Perspektywy od lat uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku oraz jedną z czołowych w Polsce. W ramach uczelni powołane zostały samodzielne wydziały, kształcące zgodnie z międzynarodowymi standardami na 13 kierunkach. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie, zapewnia kształcenie od licencjatu do doktoratu, gwarantuje stałe czesne przez cały okres studiów oraz wsparcie finansowe dla studentów, współprace z ponad 80 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów (m.in. w ramach programu ERASMUS+), zatrudnia ponad 200-osobowy zespół cenionych ekspertów i praktyków, inwestuje w komfortowe warunki studiowania, a zajęcia naukowo-dydaktyczne realizowane są w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia.


kierunek studiów podyplomowych: Arteterapia

KONCEPCJA STUDIÓW:

W ostatnich latach można zauważyć coraz większe zapotrzebowanie na wsparcie terapeutyczne różnych grup społecznych. Terapia przez sztukę jest od dawna uznaną formą pomocy psychologicznej, wspomagającą proces leczenia, rehabilitacji, znajdującą zastosowanie w rewalidacji. Techniki pracy stosowane w arteterapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych jak i tym, które pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, rozwijać własną osobowość. Służy zatem wspieraniu rozwoju, profilaktyce i leczeniu. Aktywność twórcza angażuje procesy nieświadome, dlatego terapia przez sztukę może być pomocna w wyrażaniu nieuzewnętrznionych emocji, których świadomy umysł nie jest w stanie rozpoznać i przekształcić w słowa. Podmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, teatr, literatura, fotografia.

Studia przygotowują do:

prowadzenia zajęć arteterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez: służbę zdrowia, resort edukacji, samorządy, organizacje pozarządowe. Absolwent Podyplomowych Studiów „Arteterapia” będzie przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami. Adresatami są: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, pracownicy służb medycznych i bibliotekarze.

  • zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu wszystkich dziedzin arteterapii: muzyki, tańca, literatury, plastyki, fotografii oraz dramy i teatru,
  • nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką,
  • rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
  • kształtowanie przydatności metod i technik arteterapeutycznych w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi,


PRAKTYCZNE INFORMACJE
CZAS TRWANIA 3 semestry
ILOŚĆ GODZIN 365
OPŁATY
WPISOWE 100 zł
CZESNE (SEMESTR) 1600 zł
RATA MIESIĘCZNA 320 zł

Zarejestruj się w internetowym systemie rekrutacji

Dołącz do grona studentów DSW

Dowiedz się więcej